57 bytových jednotek-Trnová Pardubice

57 bytových jednotek-Trnová Pardubice

57 bytových jednotek – Trnová Pardubice

popis: kompletní dodávka TZB – vytápění, vodovod, kanalizace, kompletace zařizovací předměty

Investor: CZ stavební holding a.s., Stapaho s.r.o.

Termín: 10/2008 - 12/2009

objem prací: 5,9 mil. Kč