Nemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava

Nemocnice Jihlava

popis: energeticky úsporná opatření-využití odpadního tepla (výměníky ZZT), osazení teplovodních výměníků, čerpadel, nové rozvody út a zti, výměna termostatických ventilů, montáž kondenzačních kotlů tepla, apod.

Investor: nemocnice Jihlava, Enesa a.s.

Termín: 09/2011 - 08/2012

objem prací: 7,9 mil. Kč