Stavovské divadlo Praha - energeticky úsporná opatření

Stavovské divadlo Praha - energeticky úsporná opatření

Stavovské divadlo Praha - využití odpadního tepla

popis: energeticky úsporná opatření-využití odpadního tepla z odváděného vzduchu pro předehřev čerstvého vzduchu, rozvody PVC pro ethylenglykol, osazení teplovodních výměníků, čerpadel, izolace rozvodů, dopouštecí zařízení pro glykol atd.

Investor: Národní Divadlo, EVČ s.r.o.

Termín: 09-11/2009

objem prací: 2,8 mil. Kč