Rudolfinum Praha - Česká filharmonie

Rudolfinum Praha - Česká filharmonie

Rudolfinum Praha

popis: energeticky úsporná opatření - rozvody chladu, osazení výměníků, čerpadel, rozvody ve strojovnách topení, úpravy napojení chladících strojů, apod.

Investor: Rudolfinum Praha

Termín: 10/2014 - 02/2015

objem prací: 1,9 mil. Kč